BETARD

2018-2021
Badania i konceptstrategia wizualnabrand designkatalogiakcydensyweb design

Betard to wiodący producent prefabrykatów betonowych na rynku Polskim. Od 2019 roku odpowiadamy za działania brandingowe marki.

ZOBACZ PROJEKT
01. RESEARCH I KONCEPCJA
02. STRATEGIA MARKI
03. SYSTEM IDENTYFIKACJI MARKI
Wprowadzenie do projektu:

Betard to wiodący producent prefabrykatów betonowych na rynku Polskim. Firma zatrudnia przeszło 1000 pracowników, podzielonych pomiędzy 6 zakładami produkcyjnymi w całym kraju, obsługując wiodące inwestycje przemysłowe, mieszkaniowe czy infrastrukturalne. Od 2019 roku odpowiadamy za działania brandingowe marki.

Drugie miejsce na liście największych dolnośląskich firm według rankingu Diamenty Forbes 2020.

Najsilniejszy medialnie producent materiałów budowlanych w Polsce, według rankingu Top Marka 2020 magazynu branżowego PRESS

ARCHITEKTURA PROJEKTU

01. RESEARCH I KONCEPCJA
02. STRATEGIA MARKI
03. SYSTEM IDENTYFIKACJI MARKI
04. ILUSTRACJA
05. PRINT DESIGN
06. WEB DESIGN
07. DIGITAL DESIGN
01.
RESEARCH I KONCEPCJA

Poprawna weryfikacja sytuacji marki, poznanie modelu funkcjonowania, jej potrzeb i oczekiwań, stanowią fundament projektów, które odnoszą sukces. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o przeprowadzonym procesie i metodologią, która sprawia, że marka Betard jest najmedialniejszym producentem materiałów budowlanych w Polsce.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń

Decyzje strategiczne podejmowane w oparciu o autentyczne dane, mają znacznie większe szanse na zwrot w postaci konstruktywnej odpowiedzi na potrzeby klientów.

Metodologia działań to kwestia zindywidualizowana - jej zakres dopasowywany jest zawsze do problemów badawczych, celów i możliwości biznesu

Poprawne określenie istotnych dla rozwoju marki parametrów, pozwoli na efektywne zarządzanie jej wizerunkiem, wraz z rozwojem skali działań.

Podjęte działania badawcze
DESK RESEARCH

Poznanie branży, analiza raportów branżowych, mediów branżowych, audyt obecności w mediach marki klienta i działań konkurencji.

Rezultat

Dzięki przeprowadzonym badaniom, mieliśmy możliwość zweryfikowania postrzegania marki, aktualizacji segmentacji grup klientów, weryfikacji ich potrzeb i problemów, co w konsekwencji przełożyło się na dopasowane działania i budowę wizerunku marki, który jest adekwatny dla świata jej klientów.

02.
STRATEGIA MARKI

Rozpoczynając współpracę z firmą Betard mieliśmy świadomość potrzeby wprowadzenia korekt w wizerunku marki, ale ze względu na ogromny kapitał wizerunkowy musiały one być prowadzone w sposób zachowawczy i ustrukturyzowany. Niezbędnym elementem działań było opisanie istniejącej marki i dookreślenie elementów, które pozwalają dziś w sposób metodyczny i spójny kontrolować jej wizerunek na wielu, zróżnicowanych polach ekspozycji.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń
Fundamenty działań

Oparametryzowanie funkcjonowania firmy i poznanie grup klientów to klucz do opracowania efektywnej strategii marki. Dzięki jasnym celom, budowaniu marki w ramach zamierzonego modelu biznesowego, ze świadomością potrzeb, które może zaspokajać i problemów, które może rozwiązywać, komunikacja staje się merytoryczna, skuteczna i angażująca a marka jest tym czego klienci oczekują.

Naszym zadaniem było odświeżenie wizerunku marki i synergia jej obecności w zróżnicowanych kanałach komunikacji

Proces tworzenia wizerunku

Trzyetapowy proces pozwolił nam opisać kryteria podziału rynku materiałów budowlanych i prefabrykacji, określić podział ról w procesie decyzyjnym, wyodrębnić grupy klientów i użytkowników produktów marki oraz przygotować fundamenty komunikacyjne, które odpowiadają na pragnienia i problemy indywidualnych grup odbiorców.

Wartości marki Betard
SEGMENTACJA
SEGMENTACJA

To pierwszy element strategii marki, który stanowi fundament dla dalszych działań koncepcyjnych i późniejszych decyzji komunikacyjnych. Na etapie segmentacji określiliśmy definicję branży, wyróżniliśmy jej głównych graczy i kryteria podziału kategorii produktowych, które później odnieśliśmy do profili grup klientów na etapie targetowania.

TARGETOWANIE
TARGETOWANIE

Pojęcie archetypu zostało spopularyzowane w pierwszej połowie XX w. przez Carla Gustava Junga, dla którego Inspirację stanowiły pisma starożytnych, m.in. św. Augustyna i Dionizego Pseudo-Areopagity.

POZYCJONOWANIE
POZYCJONOWANIE

Pojęcie archetypu zostało spopularyzowane w pierwszej połowie XX w. przez Carla Gustava Junga, dla którego Inspirację stanowiły pisma starożytnych, m.in. św. Augustyna i Dionizego Pseudo-Areopagity.

Esencja marki

Hasło marki zostało rozwinięte tak, by móc skutecznie komunikować się z kluczowymi grupami interesariuszy firmy Betard.

Po opisaniu najważniejszych elementów marki, kolejnym etapem działań było uporządkowanie aspektów wizualnych i zaprojektowania świata Betard, tak by oddawał jego osobowość, wartości i rezonował z kluczowymi grupami odbiorców firmy.

Brandbook

Instrukcja użycia marki została opisana w formie brandbooka. Dzięki niemu pracownicy, partnerzy, czy agencje obsługujące mogą przyspieszyć proces działań i upewnić się, że marka rozwija się w jednym, ustalonym kierunku, wysyłając oczekiwane i spójne komunikaty wobec swoich interesariuszy.

03.
SYSTEM IDENTYFIKACJI MARKI

Po opisaniu założeń marki, rozpoczęliśmy etap odświeżenia identyfikacji wizualnej. Punktem wyjścia był funkcjonujący dotychczas znak, w którym dokonano nieznacznych korekt optycznych. Na kanwie kwadratu, na podstawie którego stworzony został sygnet, wyprowadziliśmy siatkę - element organiczny dla projektowania i budownictwa, która będąc widoczną, stanowiła budulec identyfikacji. Jej skalowanie, w połączeniu z określonym zastosowaniem typografii, fotografii, ilustracji technicznej i koloru Betard Blue, stanowią dziś o wyjątkowym, charakterystycznym wizerunku marki Betard. .


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń

Ideą systemu jest skalowanie kwadratu tworzącego też siatkę. Kwadraty łączą się niczym „klocki”, Nawiązując do idei prefabrykacji, rysunków technicznych i znaku marki.

System

Precyzyjne określenie najważniejszych elementów systemu wizualnego marki sprawia, że jest ona efektywniejsza komunikacyjnie na dalszych etapach działań, szczególnie dzisiaj, kiedy na naszych oczach mnożą się nowe przestrzenie ekspozycji wizerunku (media).

W praktyce

Wszystkie zasady funkcjonowania systemu wizualnego zawarte są w brandbooku, w ramach księgi znaku. Dzięki temu pracownicy, współpracownicy czy partnerzy, posługując się elementami marki, robią to w zaplanowany, spójny i efektywny sposób.

04.
ILUSTRACJA

Techniczność i skomplikowanie działań firmy Betard, wymaga przemyślanej komunikacji i produkcji elementów wizualnych. Organicznym elementem graficznym branży jest rysunek techniczny, który zastosowany został w ramach systemu wizualnego. Wprowadzanie prześwietleń pozwoliło nam na wizualizację elementów prefabrykowanych w zamkniętych bryłach budynków. Naszym zadaniem było także stworzenie kompletu ilustracji produktowych i zwizualizowanie ich zastosowania w realizacjach. Całość uzupełniona została elementami graficznymi wywodzącymi się z systemu graficznego marki.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń

Naszym podstawowym założeniem było utrzymanie technicznego charakteru marki, w wyróżniającej się i zindywidualizowanej formie.

Elementy graficzne stworzone zostały do szerokiej palety zastosowań - od profili produktów na stronie marki, przez katalogi, do reklam prasowych i kart produktów

Ważnym elementem było stopniowanie elementów i możliwość ich łączenia w zależności od oczekiwanego kontekstu.

Rodzaje ilustracji
Skala

W ramach zadania stworzyliśmy setki ilustracji produktowych, dziesiątki ilustracji realizacji oraz setki kompozycji zawierających prześwietlenia i informacje techniczne.

Zastosowane rozwiązania sprawiają, że materiały marki są spójne, czytelne i charakterystyczne.

Prześwietlenia

Prześwietlenia nanoszone na gotowe realizacje pozwalają nam wskazać elementy realizowane przez markę nawet gdy są niewidoczne na zdjęciach a ich kompozycja z bielą i czernią  pomaga uwypuklić istotę komunikatu.

05.
PRINT DESIGN

Materiały akcydensowe marki Betard występują w postaci klasycznych druków biznesowych, gadżetów dla partnerów i materiałów technicznych takich jak pojazdy flotowe (maszyny i osobowe), elementy wayfindingu, materiały produktowe, reklamy i druki wewnętrzne. Publikacje marki przedstawione są w oddzielnej sekcji.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń

Skala działalności firmy sprawia, że rocznie produkujemy tysiące materiałów na niezwykle zróżnicowane pola ekspozycji.

Publikacje ofertowe

System publikacji firmowych został precyzyjnie zaplanowany i wdrożony, tak by w niedalekiej przyszłości zostać całościowo zintegrowanym ze sposobem prezentacji oferty marki, zarówno offline jak i online (m.in. w ramach firmowej strony www).

Publikacje ofertowe Betard to sześć katalogów ofertowych, cenniki i portfolio realizacji. Łącznie ponad 1000 stron informacji technicznych.

Wszystkie publikacje tworzone są w oparciu o zaplanowany system, by zachować spójność i oddać charakter marki.

Proces projektowania publikacji

Proces projektowania rozpoczął etap analizy potrzeb firmy, klientów i analiza dotychczasowych materiałów. Kolejnym krokiem było stworzenie tzw. master’a, dzięki któremu utrzymaliśmy jednorodny charakter w przekroju wszystkich publikacji. Naszym zadaniem było także stworzenie rysunków technicznych, przygotowanie fotografii i uzupełnianie treści. Aby osiągnąć oczekiwany efekt dobraliśmy odpowiednie surowce, uszlachetnienia i przygotowaliśmy pliki produkcyjne by ostatecznie współpracować z drukarnią i dostarczyć materiały do klienta.

Ze względu na skomplikowaną technologię, indywidualizacje i sposób sprzedaży produktów, katalogi produktowe to kluczowy element sprzedażowy firmy.

Wszystkie publikacje tworzone są w oparciu o zaplanowany system, by zachować spójność i oddać charakter marki.

Publikacja dla nowych pracowników

W związku z dokonanym przez firmę Betard przejęciem konkurencyjnego przedsiębiorstwa, elementem naszych działań była prezentacja marki przed nowymi pracownikami. Publikacja określa wartości, prezentuje zakres produktów, wskazuje działania strategiczne i buduje poczucie wspólnej tożsamości w ramach przedsiębiorstwa.

Reklamy prasowe

System materiałów reklamowych publikowanych w największych mediach branżowych został stworzony zgodnie z kluczem wizualnym firmy. Jego modyfikacje uwzględniają profile klientów i rodzaj przekazywanych komunikatów.

Materiały akcydensowe marki charakteryzuje przeskalowana siatka wynikająca z systemu, symbolizująca połączenie elementów betonowych.

System W MATERIAŁACH AKCYDENSOWYCH

Skalująca się kwadratowa siatka, połączona z charakterystycznym odcieniem niebieskiego i zastosowanym krojem Purista, świadczą o indywidualności i wyjątkowości marki, przywodząc na myśl charakterystyczne cechy branży i produktu.

Kalendarze Betard to jedne z najważniejszych publikacji reklamowych w oczach firmy.

Różne typy kalendarzy to stały element działań projektowych dla firmy Betard - ścienne, biurkowe, plakatowe oraz książkowe.

Jednym z naszych zadań było przygotowanie projektów oklejenia floty pojazdów, w tym pojazdów technicznych.

Cementowozy

Cementowozy Betard to najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne pojazdy marki. Ich projekt wynikał z celebrowania przez firmę pierwszego roku w roli sponsora tytularnego Speedway Grand Prix we Wrocławiu.

06.
WEB DESIGN

Nowy portal marki Betard reprezentuje zaawansowanie technologiczne firmy, jej osobowość i unikalność a także najwyższą jakość, którą na każdym kroku dostarcza swoim klientom. Obecna odsłona strony internetowej to pierwszy etap zmian, wdrożonych w 2020 roku. Obecnie w przygotowaniu jest kolejna aktualizacja, która jeszcze lepiej wyeksponuje technologie stosowane w prefabrykacji, jej korzyści, zwiększy zakres treści produktowych i ich relację z katalogami produktowymi oraz wprowadzi nowy system filtrowania. Koniec prac planowany jest na drugą połowę 2021 roku.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń

Wieloetapowy proces rozwoju cyfrowej tożsamości, dopasowany do potrzeb i możliwości marki.

W pIerwszym etapie musieliśmy działać natychmiast - ze względu na potrzebę dostosowania do realiów rynku i narastającą obecność marki w działaniach związanych ze sponsoringiem sportowym.

Kolejne zmiany planowane są na drugi i trzeci etap rozwoju sytemu. Najnowsze funkcjonalności ulepszą odbiór produktów i pokażą kontekst technologiczny by dalej zmierzać do większej interakcji z klientami oraz integracji z systemami wewnętrznymi,

Widoki strony

Zobacz jak wygląda obecna wersja strony www.betard.pl na wszystkich najważniejszych urządzeniach. Po więcej odwiedź stronę marki.

KOMPUTER
TABLET
TELEFON

Widoki strony

Projekt składał się z ośmiu głównych podstron, które dzieliły się na dziesiątki widoków - wśród nich te dotyczące rozwiązań produktowych, prezentacje realizacji budowlanych wznoszonych z wykorzystaniem produktów firmy, informacje o przedsiębiorstwie czy sekcję kontaktową. Zobacz więcej - poznaj nasz projekt bezpośrednio na stronie www.betard.pl!

07.
DIGITAL DESIGN

Obecność cyfrowa firmy Betard składa się m.in. z tworzenia materiałów dedykowanych własnej stronie interetowej, komunikacji w mediach społecznościowych, prezentacji wyświetlanych podczas wydarzeń branżowych i spotkań z klientami, czy treści wykorzystywanych do działań partnerskich (m.in. branżowych i sportowych). Poznaj przykłady realizacji tworzonych przez nas dla firmy Betard.


Zobacz więcej - rozwiń rozdział!

Przejdź do/Zobacz więcejRozwiń
Prezentacje cyfrowe

Przykład prezentacji cyfrowej marki, wyświetlanej podczas jednego z kluczowych wydarzeń branżowych organizowanych we Wrocławiu - Dni Prefabrykacji.

Layout

Layout prezentacji to ewolucja przyjętego systemu publikacji, zbieżnego z założeniami katalogów produktowych, informatora dla pracowników i wszystkich innych materiałów marki Betard.

Wewnętrzne mailingi skierowane do pracowników, wspierające implementację innowacji, informowanie o aktualnościach i angażowanie w działania dodatkowe organizowane przez firmę.

W ramach kompleksowej obsługi tworzymy wszystkie niezbędne materiały, które wymusza obecność  firmy w przestrzeni cyfrowej.

Tworzymy rozwiązania cyfrowe w kontekście bieżącej działalności, eventów sportowych czy działań edukacyjnych firmy Betard.

Karolina Dziechcińska
Brand Manager, Betard
"Postawiliśmy przed zespołem Odry duże wyzwanie i czujemy, że dostarczane rozwiązania są niezwykle świadome, jakościowe i nowoczesne. Proces redesignu marki przebiega bardzo sprawnie i kompleksowo a jego efektem jest odświeżenie i jeszcze większa profesjonalizacja wizerunku marki. Zaprojektowana strona internetowa jest zgodna z najnowszymi trendami, zarówno w obszarze technologicznym jak i w kontekście rozwiązań user experience oraz user inter- face. W ramach bieżącej współpracy czujemy wsparcie oraz ogromne zaangażowanie Odry, co jest dla nas niezwykle istotne."
Oceń projekt
Dziękujemy za ocenę projektu!
PROJEKT PRZYPADŁ CI DO GUSTU? DAJ NAM ZNAĆ

Średnio

Super

Wybrane usługi
Przejdź do/Zobacz więcejZOBACZ
BRANDING
PROJEKTUJEMY WYJĄTKOWE MARKI
Przejdź do/Zobacz więcejZOBACZ
DESIGN
PROJEKTUJEMY WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA
Przejdź do/Zobacz więcejZOBACZ
MEDIA
PROJEKTUJEMY WYJĄTKOWE INTERAKCJE
Kontakt

Cześć! Masz do nas
sprawę?

Napisz

kontakt@odrastudio.com
+48 509 550 409
Łokietka 7/4, 50-243 Wrocław
Pn-Pt: 10.00-18.00


FBIG